Jag och ayurveda

En av de aspekter på välbefinnande som jag har börjat tycka är intressant är skillnaden mellan hälsa och frånvaro av sjukdom. Enligt västerländskt synsätt (och som jag med min naturvetenskapliga bakgrund delade) är hälsa och frånvaro av sjukdom i stort sett samma sak. För den som har levt under stark stress och tidspress under lång tid blir det dock tydligt att det kan vara två vitt skilda tillstånd. Då den västerländska medicinen har svårt att komma åt just frånvaron av hälsa annat än genom medicinering av symptom (högt blodtryck etc.) börjar allt fler söka sig till olika former av alternativmedicin.

En form av alternativmedicin är ayurveda (= läran om livet). Jag kom första gången i kontakt med ayurveda då jag lyssnade på Christina Doctares bok Vägen till hälsa - det bästa av väst och det största av öst. Christina Doctare är läkare och förespråkar integrativ medicin, dvs hon vill minska klyftorna mellan skolmedicin och alternativmedicin.

RSS 2.0